สนใจจัดงาน TEDx ของตนเอง ?

ศึกษารายละเอียดการเริ่มต้นจัดงาน TEDx ภายในชุมชนหรือองค์กรของคุณได้ที่นี่

 

รูปแบบการจัดงาน

TEDx สาธารณะ

ชื่องาน

คุณสามาถยื่นขอสิทธิ์ในการจัดงาน TEDx ภายใต้ชื่อสถานที่สาธารณะ เช่น TEDxLumpini, TEDxCharoenkrung, TEDxKhonKaen, TEDxChiangMai, TEDxBangkok ฯลฯ

ข้อจำกัดในการตั้งชื่องาน

- ชื่อเมือง เช่น TEDxBangkok, TEDxKhonKaen, TEDxChiangMai หรือสถานที่ขนาดใหญ่ เช่น TEDxChaophrayaRiver ถูกสงวนสิทธิ์ไว้ให้เฉพาะงาน TEDx ที่มีผู้เข้าร่วม 100 คนขึ้นไป
- ชื่อโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ขอสิทธิ์ที่เป็นบุคลากรหรือนักเรียน นักศึกษาของสถาบันนั้น ๆ เท่านั้น

TEDx ภายในองค์กร

ชื่องาน

งาน TEDx สามารถจัดขึ้นภายใต้ชื่อองค์กรได้ เช่น TEDxNameOfCompany, TEDxNameOfBrand หากแต่ TEDx ภายใต้องค์กรจะมีข้อจำกัดเพิ่มเติมดังที่ได้กล่าวไว้ด้านล่าง

ข้อจำกัดของงาน TEDx ภายใต้ชื่อองค์กร

- จะต้องจัดขึ้นเป็นการภายใน ผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรในองค์กร เช่นผู้บริหารและพนักงานเท่านั้น
- ไม่สามารถโปรโมตงานภายนอกองค์กรได้
- วีดีโอที่บันทึกจากเวที ไม่สามารถเผยแพร่ออกนอกองค์กรได้

ข้อบังคับที่สำคัญ

ข้อบังคับเหล่านี้เป็นการสรุปสาระสำคัญโดยทีมงาน TEDxBangkok ที่ทีมงานเล็งเห็นว่าเป็นข้อบังคับสำคัญที่ควรทราบก่อนการเริ่มต้นจัดงาน ทางทีมงานขอแนะนำให้ศึกษาข้อบังคับฉบับเต็มก่อนจัดงานได้จาก TEDx rules

- 1 งานจะมีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 100 คน ยกเว้นว่าจะได้รับสิทธิ์ในการจัดงานมากกว่า 100 คนแล้ว
- ช่วงระยะเวลาของวันงานจะต้องไม่เกิน 1 วัน
- รายได้ที่ได้จากการจัดงาน หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะต้องถูกสมทบทุนเพื่อจัดงาน TEDx ในครั้งต่อ ๆ ไป
- งาน TEDx ไม่สามารถจัดในรูปแบบ co-event หรือ co-branding กับงานหรือองค์กรอื่น ๆ ได้
- บุคลากรของสปอนเซอร์ไม่สามารถขึ้นพูดบนเวทีได้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดเปิดงาน หรือเป็นการทอล์ก
- สปอนเซอร์ไม่มีสิทธิ์ในการกำหนดสปีกเกอร์ที่ขึ้นเวทีได้ สิทธิ์ในการตัดสินใจสูงสุดขึ้นอยู่กับทีมงานอาสาสมัครที่จัดงาน TEDx นั้น ๆ
- ไม่อนุญาตให้มีโลโก้สปอนเซอร์ติดอยู่ในหอประชุม
- คอนเทนต์บนเวทีจะต้องมีความหลากหลาย เช่น มีทั้งทอล์กด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ อยู่บนเวทีเดียวกัน

ข้อบังคับที่สำคัญ

ข้อบังคับเหล่านี้เป็นการสรุปสาระสำคัญโดยทีมงาน TEDxBangkok ที่ทีมงานเล็งเห็นว่าเป็นข้อบังคับสำคัญที่ควรทราบก่อนการเริ่มต้นจัดงาน ทางทีมงานขอแนะนำให้ศึกษาข้อบังคับฉบับเต็มก่อนจัดงานได้จาก TEDx rules

- 1 งานจะมีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 100 คน ยกเว้นว่าจะได้รับสิทธิ์ในการจัดงานมากกว่า 100 คนแล้ว
- ช่วงระยะเวลาของวันงานจะต้องไม่เกิน 1 วัน
- รายได้ที่ได้จากการจัดงาน หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะต้องถูกสมทบทุนเพื่อจัดงาน TEDx ในครั้งต่อ ๆ ไป
- งาน TEDx ไม่สามารถจัดในรูปแบบ co-event หรือ co-branding กับงานหรือองค์กรอื่น ๆ ได้
- บุคลากรของสปอนเซอร์ไม่สามารถขึ้นพูดบนเวทีได้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดเปิดงาน หรือเป็นการทอล์ก
- สปอนเซอร์ไม่มีสิทธิ์ในการกำหนดสปีกเกอร์ที่ขึ้นเวทีได้ สิทธิ์ในการตัดสินใจสูงสุดขึ้นอยู่กับทีมงานอาสาสมัครที่จัดงาน TEDx นั้น ๆ
- ไม่อนุญาตให้มีโลโก้สปอนเซอร์ติดอยู่ในหอประชุม
- คอนเทนต์บนเวทีจะต้องมีความหลากหลาย เช่น มีทั้งทอล์กด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ อยู่บนเวทีเดียวกัน

ขั้นตอนการจัดงาน

1. ศึกษาข้อบังคับจาก TEDx rules

2. เลือกประเภทของงานที่ต้องการจัดจาก Event types

3. กรอกใบสมัครขอสิทธิ์การจัดงานจาก Apply for a TEDx license

4. รอรับผลการสมัคร (ประมาณ 2-8 อาทิตย์)

5. วางแผนและจัดงาน โดยใช้คู่มือจาก TEDx Organizer Guide

6. สรุปงานตามขั้นตอนจาก Post-event checklist

โดยทีมงาน TEDxBangkok ขอแนะนำให้เผื่อเวลาในการยื่นขอสิทธิ์จัดงานอย่างน้อย 2-3 เดือน และเผื่อเวลาสำหรับการเตรียมงานอย่างน้อย 6-8 เดือน รวมเป็น 8-13 เดือน