TED เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวความคิดใหม่ ๆ ผ่านรูปแบบของ TED Talk ที่มีความยาวไม่เกิน 18 นาที TED เริ่มต้นในปี 1984 ในรูปแบบของการสัมมนา ภายใต้หัวข้อเทคโนโลยี ความบันเทิง และการออกแบบ และมีการจัดงานอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันนี้ TED Talk ครอบคลุมหัวข้อในเกือบทุกศาสตร์ ตั้งแต่ด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ ไปจนถึงประเด็นน่าคิดรอบโลก โดยได้รับการแปลไปกว่า 100 ภาษาแล้ว

“Awake”

Into the New Destination


เปิดรับสมัครผู้โดยสารแล้ววันนี้ - 18 ก.ค. 63

 

Read
TEDxBangkok 2017
TEDxBangkok 2016
TEDxBangkok 2015